Σίρμιον

Σίρμιον
Όνομα αρχαίων πόλεων. 1. Πόλη της Κάτω Παννονίας, στην αριστερή όχθη του Σαύου ποταμού, γνωστή και με το όνομα Σέρμιον. Ιδρύθηκε από τους Ταυρίσκους, στη διασταύρωση πολλών εμπορικών δρόμων. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, το Σ., εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του, έγινε το κέντρο των πολεμικών επιχειρήσεων των Ταυρίσκων εναντίον των Δακών και άλλων βαρβαρικών λαών. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου ιδρύθηκαν στην πόλη εργοστάσια όπλων, και νομισματοκοπείο. Σ’ εκείνα του Ιουστινιανού μνημονεύεται μόνο με το όνομα Σέρμιον, ως μητρόπολη της επαρχίας Παννονίας με ηγεμόνα. Το Σ., όπου συγκλήθηκαν διάφορες Σύνοδοι, υπήρξε πατρίδα των αυτοκρατόρων Πρόβου και Γρατιανού. Στην πόλη αυτή πέθαναν ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Κλαύδιος ο B’ και ο Πρόβος, και εκλέχτηκε αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος. Σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης σε περιοχή όπου βρέθηκαν και αρκετές ρωμαϊκές επιγραφές. 2. Πόλη της Β. Ιταλίας, κοντά στη σημερινή Ριβοτέλα. Σώζονται τα ερείπια της.
* * *
το, ΝΜΑ
1. σημαντική αρχαία πόλη στην Παννονία, στην αριστερή όχθη τού ποταμού Σάβου, τής οποίας η θέση εντοπίζεται κοντά στη σημερινή Μιτροβίτσα και η οποία, κατά τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους, υπήρξε πρωτεύουσα τού Δυτικού Ιλλυρικού και απέκτησε μεγάλη στρατηγική σημασία, γι' αυτό και οι διάδοχοι τού Μεγάλου Κωνσταντίνου Βυζαντινοί αυτοκράτορες διέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αυτήν
2. φρ. «Σιρμίου σύνοδοι»
εκκλ. πέντε μεγάλες χριστιανικές σύνοδοι που συνήλθαν στο Σίρμιο κατά την περίοδο τών αρειανικών ερίδων με την ευκαιρία τής εκεί διαμονής τού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • СИРМИЙ —    • Sirmium,          Σίρμιον, древний город в Нижней Паннонии, основанный таврисками у реки Савы, служил во время войны дакийцев главным военным складом римлян и вследствие этого имел большое значение. В нем также помещались значительные… …   Реальный словарь классических древностей

  • Κάτουλος, Γάιος Βαλέριος — (Gaius Valerius Catullus, Βερόνα 84; – Σίρμιον 54; π.Χ.). Ρωμαίος ποιητής. Καταγόταν από οικογένεια ευγενών που σχετιζόταν με τον Καίσαρα. Υπήρξε οπαδός των ιδεών του Βαλερίου Κάτωνα και αρχηγός της σχολής των νέων ποιητών, οι οποίοι είχαν… …   Dictionary of Greek

  • Παννονία — Αρχαία χώρα της κεντρικής Ευρώπης, που περιλάβαινε τμήματα των σημερινών χωρών Ουγγαρίας, Αυστρίας, πρώην Γιουγκοσλαβίας, και η οποία κατοικήθηκε από πολεμικό λαό ιλλυρικής καταγωγής. Τον 1o αι. π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και αποτέλεσε… …   Dictionary of Greek

  • ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ — († ок. 306), вмч. (пам. 26 окт.), один из наиболее чтимых святых в правосл. мире, покровитель г. Фессалоника (слав. Солунь). Греки именуют Д. С. Мироточцем (ὁ μυροβλύτης / μυροβλήτης), т. к. его мощи источали миро, а в визант. текстах… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”